DOTACJE UNIJNE

Wśród najważniejszych korzyści, jakie wynikają z członkostwa Polski w Unii Europejskiej należy wymienić te, które związane są z szeroko rozumianymi kwestiami ekonomiczny. Szczupłość środków, jakimi dysponują samorządy, w stosunku do ilości zadań przed nimi stawianych, powoduje niemożność zaspokojenia wszystkich potrzeb jakie pojawiają się w obrębie jednostki. Dlatego też pozabudżetowe formy finansowania, takie jak dotacje ze środków Unii Europejskiej, stanowią dla jednostek samorządu terytorialnego szansę na realizację zarówno przedsięwzięć infrastrukturalnych, jak i projektów związanych z rozwojem społeczności lokalnej.