PLANOWANIE STRATEGICZNE

Świadczymy szeroko rozumiane usługi doradcze związane z planowaniem, opracowywaniem i wdrażaniem profesjonalnych dokumentów planistycznych
w szczególności z dziedziny energetyki w jednostkach samorządu terytorialnego. Specjalizujemy się w opracowywaniu takich dokumentów jak:

  • Plany Gospodarki Niskoemisyjnej,

  • Lokalne Plany Rewitalizacji
  • Plany działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP),

  • Plany Ograniczania Niskiej Emisji,

  • Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

  • Strategie/Plany Rozwoju JST.